SION Nevelőszülői Hálózat

A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség és az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért Alapítvány 2007. január 15-én együttműködési és megbízási szerződést kötött a

SION Nevelőszülői Hálózat

létesítésére és közös működtetésére.

A megállapodás alapján a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség a SION Nevelőszülői Hálózat fenntartója, az Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért pedig a SION Nevelőszülői Hálózat működtetője.

Az együttműködő felek megállapodása szerint a fenntartó egyházközség feladata a Hálózat működtetéséhez szükséges normatív állami támogatás és a kiegészítő egyházi támogatás igénylése, folyósítása, a Hálózat szabályszerű működésének biztosítása, illetve ellenőrzése. A működtető szervezi a Hálózat szakmai munkáját és irányítja a napi működést (nevelőszülők kiválasztása, felkészítése, nevelőszülői tanácsadók és más segítő szakemberek foglalkoztatása, kiegészítő programok, szolgáltatások szervezése).

Az intézmény képviseletét az intézmény szakmai vezetője és a fenntartó képviselői (lelkész és felügyelő) látják el. A SION Nevelőszülői Hálózat az állami gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek családi nevelését biztosítja.
Alapfeladatai:
– gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek családban történő nevelése, gondozása, otthont nyújtó ellátás keretében,
– gyermekvédelmi gondoskodásban lévő különleges ellátási szükségletű gyermekek nevelése,
– utógondozói ellátásban részesülő fiatalok ellátása. Az intézmény az egyházközség tulajdonában álló önálló jogi személyként működik.

Az intézményben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek száma általában 55-60 fő, a gyermekekről 22-24 nevelőszülő gondoskodik. A gyermekek és a nevelőszülők száma kis mértékben, de folyamatosan változik. A nevelőszülők munkáját felsőfokú végzettséggel rendelkező tanácsadók, pszichológus, fejlesztő pedagógus és korrepetáló tanárok is segítik.

Működési területünk a Főváros, Pest megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye. Két városban, Budapesten és Abonyban rendelkezünk ügyintézésre, képzésre, rendezvények lebonyolítására és kapcsolattartásra alkalmas helyiségekkel. A működtető 60 órás nevelőszülői képzés szervezésére jogosító képzési engedéllyel rendelkezik, általában évente 1-2 képzést indítunk. A jelentkezőket szeretettel várjuk!

Kapcsolat:
Fenntartó: Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség, 1038 Budapest, Mező utca 12.
Intézmény: CSEE SION Nevelőszülői Hálózat, 2234 Maglód, Ady Endre utca 4.
Működtető: Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért, 1032 Budapest, Szőlő köz 12,
Soltis Lilla szakmai vezető: +36-70-410-2528 , e-mail: neveloszulok@gmail.com

Szervezeti dokumentumok:
– –Alapító okirat
– – Szervezeti- és működési szabályzat
– – Adatkezelési tájékoztató