Gyülekezeti presbiterek és egyéb tisztségviselők

Bárd Anna jegyző

Benéné Horváth Hilda presbiter

dr. Breuer Katalin felügyelő

Czmarkóné Szörfi Magdolna gondnok

Csőszi Mónika presbiter

Donáth László emeritus lelkész, presbiter

Erős Katalin számvevőszék elnöke

Haraszti Katalin presbiter

Havjár János presbiter

Ittzés Nóra egyházközségi főtanácsos, kántor

Kiss Zoltán presbiter

Koczor Miklós másodfelügyelő, a pilisvörösvári szórvány gondnoka

Koltainé Nádházi Ágnes presbiter

dr. Nosztrai Judit presbiter

Merkeiné Szőke Mária presbiter

Németh Sándor presbiter

Petke Emese Aliz presbiter

Réz-Nagy Zoltán parókus és intézményi lelkész

Szabó Balázs presbiter

Szekeres István presbiter

Szűcs Kinga presbiter

Tokaji Nagy Erzsébet presbiter

A gyülekezet egyéb tisztségviselői:

Gacsályi Orsolya számvevőszéki tag

Koczor Zoltánné pénztáros

László Zoltán számvevőszéki tag

Mező Tímea egyházfi

Pétery Dóra orgonista-kántor