Penúél alapítvány

A **PENÚÉL Idősotthon Alapítványt** magánszemélyek hozták létre a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség idősotthona felépítésének támogatása és az idősotthon működtetésére Békásmegyeren, az egyházközség 1038 Budapest, Mező u. 12. sz. alatt található ingatlanán.

Az alapítvány vagyona: 5.000.000.-Ft készpénz és 5.000.000.-Ft. vagyoni értékű jog. Az alapítványi vagyon részévé válik és az induló vagyont növeli, az alapítványt támogató bel- és külföldi magánszemélyek és jogi személyek vagyoni hozzájárulása, az ezek után járó kamat, részesedés, osztalék, árfolyamnyereség és egyéb hozadék. Az alapítvány kezelője köteles a befolyó összegeket és azok valamennyi hozadékát a fent körülírt cél teljesítésére fordítani.

Az alapítvány képviselő szerve az öttagú kuratórium.
A kuratórium tagjai:
Breuer Katalin – a kuratórium elnöke
Bánfalvi István
Horváth Karolina
Kálmán Zsuzsanna
Kiss Zoltán

Az alapítványt a fővárosi bíróság 2006. szeptember 1-jén vette nyilvántartásba.

A **Penúél Idősotthon Alapítvány** a bejegyzését követő évben 150.000.000.- Ft adományt gyűjtött az idősotthon felépítésére, és az összeget a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség rendelkezésére bocsátotta.

A Penúél Alapítvány kuratóriuma elkészíttette az épülő otthon működtetésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt, mely tartalmazza az otthon szakmai koncepcióját, a berendezés és a felszerelés, illetve a működtetés beindításnak költségeit és az otthon működésének üzleti tervét. E tanulmány alapján történik az idősotthon működtetésnek előkészítése, az otthonba költözés szakmai és pénzügyi feltételeinek kidolgozása, az otthon vezetőinek és dolgozóinak pályáztatás útján történő kiválasztása, az otthon megismertetéséhez szükséges reklám- és propaganda munka tervezése, a működési engedély beszerzésének szervezése stb.

Az idősotthon felszerelésének és az otthonban tervezett integrált szociális- és egészségügyi ellátás gazdasági feltételeinek megteremtésére a **Penúél Alapítvány** 2007 őszén pályázatot nyújtott be a Norvég Alap kiírására.

Penúél Békásmegyeri Evangélikus Gyülekezetépítő Alapítvány

Bejegyzés: Fővárosi Törvényszék 5577

Adószám: 18075096-1-41

Bankszámlaszám: OTP 11703006-20058830-00000000

Székhely és levelezési cím: 1038 Budapest Mező utca 12. Térkép

Telefon: +36 20-488-0667

E-mail: info@penuel.hu