Penúél Alapítvány

Penúél mondta Jákób a helyre, ahol egy éjen át küzdött az Örökkévalóval, s talpon maradt: „láttam Istent színről színre, és megszabadult a lelkem.”(1Móz 32,30.) Ez az alapítvány immár a harmadik, amit a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközséghez kötődő magánszemélyek 1994 óta létre hoztak. Az első feladata a templom és a gyülekezeti központ felépítése volt. A másodikat kizárólag a szeretetház megvalósítása indokolta. A harmadik célja, miután elődei kifogástalanul és maradandóan elvégezték feladatukat, hogy támogassa a gyülekezetet minden szolgálatában. Ez a kicsiny közösség a város peremén rendszeres hitéleti munkálkodása mellett immár harminc éve kultúrát teremt és őriz, s kiváltképp kötelességének tartja hívei szociális érzékenységét aktívvá és hatóvá tenni.

A Penúél Alapítvány kurátorai és önkéntesei szüntelenül pályáznak és támogatókat toboroznak, hogy forrást teremtsenek a gyülekezet, és az általa fenntartott Sion Nevelőszülői Hálózat, valamint a Gaudiopolis Szeretetház működésének előmozdítására.

A gyülekezet hitéleti eseményei közül kivált a gyermekek karácsonyát, a nagycsütörtöki széderestet, az őszi evangélizációs hétvégét Bánkon, és a nyári egy hetes határon túli zarándoklatot kell megemlítenünk.

A templom nemcsak kultuszi hely, Békásmegyeren 23 éve itt tartjuk az Ikonosztáz filmnapokat és templom tárlatokat, melyeken a kortárs magyar festészet, fotóművészet legkiválóbbjai mellett az avantgárd alkotók is teret kapnak. Az evangélikus kegyesség már Bachot megelőzően, Luthertől fogva a zenét és a kóruséneklést minden verbális hókuszpókusznál üdvösségesebbnek tartja. Mi is. A gyülekezet egyházzenei és koncert élete a legjelentősebb. Szinte minden vasárnap, gyakorta hétközben is egy vagy több muzsikus köti össze a nélkülözhetetlen közönség előtti próbát és a szeretetházban élők lelkének földerítését. A békási evangélikus templomba mindenki örömmel jön zenélni, itt nemcsak nagy becsben tartják a művészeket, ők itthon vannak, az is, aki az orgonán akar gyakorolni, s az is, aki itt veszi fel cd-jét, a zeneiskolások s az idős muzsikusok is.

Az alapítvány támogatja a római katolikus teológiai szemle, az immár 60 éve létező Mérleg folyóirat kiadását, s főfinanszírozója az egyházközség periodikájának a Hét Hársnak, sőt számos könyv és katalógus publikálásában is részt vett.

Az alapítvány képviselő szerve az öttagú kuratórium.
A kuratórium tagjai:
Breuer Katalin – a kuratórium elnöke
Bánfalvi István
Horváth Karolina
Kálmán Zsuzsanna
Kiss Zoltán

Penúél Békásmegyeri Evangélikus Gyülekezetépítő Alapítvány

Bejegyzés: Fővárosi Törvényszék 5577

Adószám: 18075096-1-41

Bankszámlaszám: OTP 11703006-20058830-00000000

Székhely és levelezési cím: 1038 Budapest Mező utca 12. Térkép

Telefon: +36 20-488-0667

E-mail: info@penuel.hu

PENÚÉL.HU