Gyülekezeti Szolgálattevők Kollégiuma

Réz-Nagy Zoltán parókus és intézményi lelkész

Donáth László emeritus lelkész

Erős Katalin hitoktató

Falvay Dóra bibliodramatikus

Fülöp Attila lelkész

Gálos Ildikó igehirdető

D Muntag Ildikó bibliodramatikus, hitoktató

Petke Emese bibliodramatikus

Vári Krisztina lelkész, hitoktató