Gyülekezeti Szolgálattevők Kollégiuma

Donáth László parókus lelkész

Erős Katalin hitoktató

Falvay Dóra bibliodramatikus

Fülöp Attila lelkész

Gálos Ildikó igehirdető

D Muntag Ildikó bibliodramatikus, hitoktató

Petke Emese bibliodramatikus

Vári Krisztina börtönlelkész, hitoktató