Kiadványaink

Egyházközségünk és a Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány fontos feladatának tekinti, hogy elősegítse a gyülekezeti közösség és a nagyközönség érdeklődésére egyaránt számot tartó publicisztikai, teológiai-bölcseleti és művészeti kiadványok megjelentetését.

KÖNYVEK

A Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó közös kiadásában jelent meg 2003-ban Else Natalie Warns és Heinrich Fallner bibliodráma-kézikönyve, a „Jerikó rózsája”. A mű fordítását és magyar kiadását az Európa Unio Socrates-Grundtvig programja és a Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány támogatta.

A Táncsics Alapítvány és a Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány támogatásával készült 2005-ben Papp Oszkár festőművész grafikáinak válogatott gyűjteményalbuma „Rajzaimból” címmel.

„Kiálts, ne sajnáld a torkod!” címmel Donáth László 2001-2005 között keletkezett írásainak, beszédeinek és prédikációinak válogatását a Wesley János kiadó jelentette meg 2005-ben, a Táncsics Alapítvány támogatásával, a Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány gondozásában.

A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség (Hét Hárs) és a Mérleg Egyesület adta ki a „Szétosztott teljesség” című kötetet, mellyel barátai és tisztelői köszöntik a hetvenöt éves Boór Jánost, a Mérleg című szemléző folyóirat alapító főszerkesztőjét. A mű megjelenését a Táncsics Alapítvány is támogatta.

FOLYÓIRAT

2002-ben indítottuk útjára a gyülekezet negyed évente megjelenő periodikáját, a Hét♥Hárs című folyóiratot. Az újság az egyházi ünnepekhez igazodva (húsvét, pünkösd, reformáció, karácsony, alkalmanként 600-1000 példányban jelenik meg.

ZENEI KIADVÁNY

„Német orgonamuzsika a XVII-XVIII. századból” címen jelent meg Pál Diana orgonaművésznek, a gyülekezet orgonista-kántorának CD-je. A felvétel a békásmegyeri evangélikus templom orgonáján készült. A lemez megjelenését a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség és a Táncsics Alapítvány támogatta.