Hét ♥ Hárs

A

Hét ♥ Hárs

BEMUTATÁSA
MEGJELENT LAPSZÁMOK

„A hársfa szív alakú leveleivel a barátság, a szerelem jelképe.
A germán, a szláv és a balti népek egyaránt szent faként tisztelték, lombjai alatt törvénykeztek, népgyűlést tartottak.
A hársfa illatos virágából gyógyteát készítenek.
A hetes szám a tökéletesség szimbóluma.
Hat nap alatt teremtette Isten a világot, a hetedik napon megpihent.
A teremtés emlékét őrzi a fát is szimbolizáló hétágú menora.
A hét misztikus-mágikus szám a Bibliában:
hét kövér és hét sovány esztendő, hét harsona, hét pecsét.
A teremtéstörténet nyomán a hetes szám Isten akaratának beteljesedését is jelenti.
Hét hárs tövében sok ember megpihenhet.
Esendők, barátságot, szeretetet adni és kapni vágyók,
a másikra figyelő és benne a tökéletest is meglelő békés emberek gyülekezete.”

(A Hét Hárs első számának mottója.)

A békásmegyeri templom és gyülekezeti ház felépülése után lehetővé vált a gyülekezeti élet új, a kor kihívásaihoz igazodó, tágasabb formáinak megteremtése. Ennek során nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges egy periodika létrehozása, mely a közösségi identitás egyik fontos jele és alakítója lehet, és amely a gyülekezet szellemiségét és céljait sokak számára megismerhetővé teszi annak határian kívül is.

Nem regionális egyházközségi lap megjelentetése volt a célunk, nem csupán helyi információkat akartunk közölni. Az sem állt szándékunkban, hogy a kulturális, közösségi tevékenységet reklámozzuk. A lap legfontosabb küldetése, hogy a békásmegyeri közösség működésének értelmet adó, azt sajátosan jellemző gondolatokat, véleményeket maradandóvá tegye, az ott élők személyes hitét vagy éppen kétségeit megmutassa, és ezzel biztos szellemi hátteret teremtsen közösségi aktivitásunk számára. Semmilyen egyházi-teológiai, társadalmi-történelmi, kulturális vagy bölcseleti témát nem zárunk ki tehát a lapból, ha az közérdeklődésre tarthat számot.

Az újságot 2002-ben indítottuk el és regisztráltattuk. A lap első két – húsvéti és pünkösdi – száma még csak ötven példányban jelent meg, a reformációi és a karácsonyi számot már több száz példányban nyomtattuk ki. 2003-tól kezdődően 4-4 alkalommal 600-1000 példányban jelent meg az immár 28-36 oldalasra bővült újság, a 2007-ben a négy lapszám (ebből egy összevont szám) már alkalmanként több mint 1000 példányban jelent meg, átlagosan 32-36 oldal terjedelemben.

A újság szakértő munkatársak segítségével készül. Szerzőink közé ismert írók, újságírók, művészek és tudósok tartoznak. Az olvasók találkozhattak már Békés Pál, Bodor Pál (Diurnus) Szilágyi Ákos, Ludassy Mária, Mező Ferenc, Frenkl Róbert, Fejtő Ferenc, Tátrai Zsuzsanna, Kertész Ákos, Gellért Kis Gábor, Németh Marcell, Bálint György, Bitó László, Pamer Nóra, Bod Péter Ákos, Valachi Anna, Koczor Zoltán, Sz. Nagy Csaba, Bozóky Éva, Balassa Péter, Thurzó Tibor, Veres Emese-Gyöngyvér, Popper Péter, Papp Oszkár nevével.

Az újságban rendszeresen publikálnak kiváló teológus és lelkész szerzők is, nemcsak evangélikusok, hanem más felekezethez tartozók is. Szerzőink között köszönthetjük Mártonffy Marcellt, Korányi Andrást, P. Gábor Mózest, Bízik Lászlót, Csepregi Zoltánt, Donáth Lászlót, Schweitzer Józsefet, Szent-Iványi Ilonát, Iványi Gábort, Fabiny Tamást, Takácsné Kovácsházi Zelmát, Csepregi Andrást, Radnóti Zoltánt.

Változatlanul célunk, hogy az újságot hivatásos szakemberek (szerkesztők, szerzők stb.) bevonásával adjuk ki. A lap felelős szerkesztője: Donáth László, szerkesztői Breuer Katalin és Ittzés Nóra.

Az újságot 2008-ban is négy alkalommal kívánjuk megjelentetni, és továbbra is ingyenesen terjesztjük, hiszen a lapkiadás számunkra nem üzleti vállalkozás, hanem szellemi-kulturális missziónk része. A közösséghez tartozó, illetve a tevékenységünk iránt érdeklődő szélesebb nyilvánosság számára egyre bővülő címlista alapján postai úton is küldünk példányokat.

2000 óta az új templom és a gyülekezeti ház nem csupán a csillaghegyi evangélikus gyülekezetnek teremtett otthont, de jelentős kulturális és közösségi alkalmak központjává vált. Hitünk szerint olyan kultikus-közösségi hellyé, amelyben felekezetre, származásra, nemre, korra és világnézetre való tekintet nélkül bárki otthon érezheti magát, aki részt vesz hitéleti és egyéb kulturális alkalmainkon. A Hét Hárs kiadásával legfontosabb célunk e szemlélet, a közösségünket meghatározó teológiai, szociológiai, társadalomlélektani gondolkodás írásbeli megörökítése és terjesztése.