Gyülekezet- és templomépítő alapítvány

A **Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítványt** 1995-ben alapítottuk a Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet tevékenységéhez kapcsolódó, annak szervezeti és működési kereteit meghaladó feladatok és célok megvalósítására és **a gyülekezet új templomának felépítése céljából.**

A csillaghegyi gyülekezet korábbi imaterme az 1920-as években családi háznak épült és nagyobb közösségi alkalmak befogadására (esküvő, szeretetvendégség, bibliodráma-kör, szociális- és egyéb tevékenységek stb.) csak korlátozottan vagy egyáltalán nem volt alkalmas. Békásmegyeren és Óbuda egész északi részén 2000-ig nem épült evangélikus templom, bár ez a gyülekezet végzi Aquincum, Rómaifürdő és egy körülbelül 30 km-es körzet szórványaiban is a testvérek és minden rászoruló lelki és lehetőség szerinti szociális, mentálhigiénés, stb. gondozását. E területen a Közép-Európa legnagyobb lakótelepeként emlegetett békásmegyeri panelházakban közel ötvenezer – köztük sok magányos és elszegényedett vagy éppen munkanélküli – embertársunk él.

Alapítványunk 1997 júliusában pályázatot hirdetett a templom felépítésére, melynek győztese – Pazár Béla építész és társai – 1998-ban elkészítették az engedélyezési tervet, majd 1999-ben a kivitelezési-versenyeztetési tervdokumentációt. Ezt követően került sor a meghívásos tenderpályázat kiírására. Ennek győztese a Confector Kft lett. A templom, a közösségi élet színhelyeként szolgáló gyülekezeti ház és a parókia épületegyüttesét magában foglaló új gyülekezeti központ építése 1999. májusában kezdődött meg és a terveknek megfelelően 2000 nyarán fejeződött be.

**A templomot 2000. szeptemberében ünnepi istentiszteleten szentelte fel Szebik Imre püspök.**

Azóta az új gyülekezeti központ ad helyet a Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és a Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány tevékenységének is.

A két év alatt felépült békásmegyeri központ beruházásának legnagyobb támogatója a Magyarországi Evangélikus Egyház volt, de igen jelentős értékű természetbeli, illetve pénzbeli támogatást kaptunk a fővárosi és a III. kerületi önkormányzattól, a Soros Alapítványtól, a Budapest Bank Budapestért Alapítványtól, valamint számos jogi, illetve magánszemély adományozótól.

**Az alapítvány beruházásában épült meg, és 2002-ben, a reformáció ünnepén szenteltük fel a templom a kétmanuálos, tizennyolc regiszteres orgonáját.**

Az alapítvány eredeti céljai között szerepelt az is, hogy valamilyen szociális, egészségügyi vagy kulturális feladat ellátására alkalmas létesítményt felépítésével a földrajzi-közigazgatási terület civilközösségét is szolgálja. Ennek a vállalt feladatnak tett eleget az alapítvány, amikor az öregotthon építéséhez hozzákezdett.

Alapítványunk feladatai az evangélikus központ felépítése után alapvetően megváltoztak. Megteremtve a működéshez elengedhetetlenül szüksége teret, tevékenységünk immár a különféle lelki-szellemi programok szervezésére, szociális és diakóniai feladatok ellátására, illetve az e tevékenységhez szükséges anyagi és szellemi háttér megteremtésére koncentrálódhat.